Begroting 2023

Utrecht investeert ieder jaar in een gezonde en leefbare stad. Hoe doen we dat nou? De gemeenteraad stelt jaarlijks de begroting vast waarin staat wat de plannen voor de stad zijn. De plannen worden in de programma’s in deze begroting toegelicht. Elk programma bevat een eigen ambitie. Elk programma heeft zijn eigen doelen(Wat willen we bereiken?). En in elk programma worden activiteiten beschreven die er voor zorgen dat de doelstellingen worden gerealiseerd (Wat gaan we ervoor doen?). Het college van Burgemeester en Wethouders voert de plannen uit. Op deze kaart lees je wat de in 2023 verwachte uitgaven en inkomsten per programma zijn. Ofwel: de Begroting van 2023 (Wat kost het?).

Bij ieder programma staat dus het bedrag van uitgaven en van inkomsten uit de begroting. Door op de programmanaam te klikken ga je naar het betreffende programma in de begroting. De begroting vind je ook op https://utrecht.begroting-2023.nl

Inkomsten
5,868 mln
Uitgaven
49,626 mln
Inkomsten
125,660 mln
Uitgaven
142,601 mln
Inkomsten
1,363 mln
Uitgaven
19,865 mln
Inkomsten
64,595 mln
Uitgaven
72,068 mln
Inkomsten
121,721 mln
Uitgaven
191,417 mln
Inkomsten
0,00 mln
Uitgaven
59,335 mln
Inkomsten
152,421 mln
Uitgaven
249,059 mln
Inkomsten
19,219 mln
Uitgaven
116,355 mln
Inkomsten
6,268 mln
Uitgaven
342,331 mln
Inkomsten
2,247 mln
Uitgaven
31,120 mln
Inkomsten
0,622 mln
Uitgaven
62,724 mln
Inkomsten
28,020 mln
Uitgaven
29,233 mln
Inkomsten
18,118 mln
Uitgaven
93,958 mln
Inkomsten
0,015 mln
Uitgaven
20,304 mln
Inkomsten
4,573 mln
Uitgaven
203,914 mln
Deze pagina is gebouwd op 09/28/2022 15:03:19 met de export van 04/14/2020 16:29:30